home

ons doel

verhuur

partner

contact

WIJ ZIJN EEN NON-PROFIT ORGANISATIE MET ONS DOEL

OM HET EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS DE WERELD IN TE BRENGEN

 

KIJK SNEL VERDER OP ONZE WEBSITE OM MEER OVER ONS TE
WETEN TE KOMEN OF VOOR DE HUUR INFORMATIE

hello

ONS DOEL

Stichting Saved is een interkerkelijke stichting en stelt zich primair ten doel het Evangelie van redding door Jezus Christus te verkondigen en licht en uitzicht te brengen in het vaak zo onzekere, soms verdrietige bestaan van onze medemens. Daarnaast wil Stichting Saved mensen waarschuwen en voorlichting geven voor de gevaren van drugs, alcohol en (house)muziek.

 

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het houden van evangelisatie-acties in de stad, bij stations, scholen, winkelcentra en houseparty's.  Het voorlichten over drugs, alcohol en (house) muziek gebeurt tevens door het verzorgen van presentaties, o.a. via internet en via verspreiding van (video)materiaal.

Uiteraard verlenen wij ook nazorg aan mensen die naar aanleiding van de acties en/of de voorlichting door Gods genade tot bekering zijn gekomen. Wij proberen deze mensen toe te rusten en te begeleiden totdat zij zelf een kerk of gemeente kunnen gaan zoeken.

 

Wij zijn de Here God dankbaar dat wij de afgelopen jaren hebben mogen zien dat jongeren en ouderen door Zijn genade tot bekering mochten komen. Het bepaalt ons bij het feit dat wij uiteindelijk niets kunnen doen. Het is God die de wasdom geeft. Aan Hem alleen dan ook alle eer!

 

VERHUUR

Onze Amerikaanse schoolbus is te huur voor bruiloften, campagnes en business vervoer.

 

De bus biedt plaats aan 34 personen. Een leuk detail aan ons interieur is dat er 8 tafeltjes aanwezig zijn, waardoor mensen gezellig tegenover elkaar kunnen zitten.

 

Voor de verhuur wordt de eerste drie uur een bedrag van

€ 395,- in rekening gebracht. Daarna is elk extra uur € 55,-. Deze prijzen zijn inclusief brandstof en worden berekend vanaf de standplaats Zoetermeer.

 

PARTNER

De inkomsten van Stichting Saved bestaan vooral uit giften. Omdat wij geloven dat wij voor onze God goed werk mogen doen, geven wij u vrijmoedig in overweging donateur te worden van Stichting Saved.

 

U wordt dan een "Partner" van onze Stichting.  Dit kan door een eenmalige gift of door een regelmatig terugkerende gift over te maken op ING nummer 29.45.207 ten name van Stichting Saved in Den Haag.

 

Indien u dit wilt, kunt u onderstaand machtigingsformulier uitprinten, invullen en naar het kantoor van Stichting Saved opsturen. Wij zullen dan de incasso voor u verzorgen.

 

Download hier het machtigingsformulier.

Doe het nu, want wij hebben u nodig.

 

CONTACT

foxyform

Stichting Saved

Wielerbaan 6

2492 WG Den Haag

 

T. 070 444 7 66 1

M. 06 50 99 69 59

E. info@getsaved.nl

W. www.getsaved.nl

 

Bank: ING 29.45.207

KvK: 272 72 901