Doelstelling

Artikel 2 van de statuten vermeldt als doel van de Interkerkelijke Stichting Saved:

 • Evangelisatie in de ruimste zin van het woord in de gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel en omstreken, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting dient het algemeen belang.
 • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het zelfstandig organiseren van duurzame-, eenmalige- of terugkerende projecten, al dan niet in samenwerking met gelijkgerichte stichtingen, organisaties of instituten.
 • De doelstelling is gebaseerd op de aanvaarding van de opdracht van de Heer en van de Kerk het evangelie van verzoening en bevrijding bekend te maken.

De stichting stelt zich ten doel om het Evangelie te verspreiden; om mensen bekend te maken met het Goede Nieuws dat God Jezus heeft gezonden om de wereld te redden, te vergeven en te herstellen. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken d.m.v. straatevangelisatie, bemoediging, gebed en pastorale gesprekken, het verspreiden van lectuur, Dvd’s en andere materialen ter ondersteuning van het vorenstaande, het organiseren van cursussen en trainingen, ondersteuning van kerken en scholen, het houden van spreekbeurten en het ondersteunen van mensen bij het zoeken naar professionele hulp. Daarnaast kan de stichting alle denkbare andere handelingen verrichten die met het hiervoor vermelde doel en de hiervoor genoemde middelen in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn. We willen hiermee dienstbaar zijn aan mensen.

Bestuurssamenstelling

 • Sittrop (voorzitter)
 • Sittrop-Schutte (secretaris/penningmeester)
 • Grimbergen (Ere-bestuurslid)

Volledige gegevens

 • Naam: Stichting Saved
 • RSIN-nummer: 8144.10.194
 • KVK-nummer: 27272901
 • Contactadres:

Madeliefveld 12, 2914PJ, Nieuwerkerk a/d IJssel

 • Rekeningnummer:

GetSaved, NL78 RBRB 0706387937

Beleidsplan

Wat doen wij nu eigenlijk als stichting? Wij willen graag mensen helpen om hun bestemming te vinden in dit leven. Wij geloven dat de mens geschapen is door God en zijn bestemming zal vinden door uiteindelijk de Schepper te leren kennen. Wij willen mensen ondersteunen in hun zoektocht naar hun bestemming d.m.v. het houden van gesprekken, het uitdelen van materiaal, hen te bemoedigen en hen te ondersteunen waar nodig is. Dit in binnen en buitenland. Wij nodigen mensen uit voor de kerkdiensten, hebben gesprekken met de mensen daar ter plaatse en delen materiaal uit zoals bijbels, traktaten en folders en maken muziek.

Onze financiële middelen krijgen wij vooral van mensen die de doelstelling ondersteunen of ons een warm hart toe dragen d.m.v. giften/donaties.

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester die de financiële activiteiten van de stichting controleert. Het vermogen van de stichting wordt besteed aan alle in het doel genoemde activiteiten, zoals materialen ter ondersteuning van de gesprekken, kosten die gemaakt worden bij Out-reaches, en andere onder het doel vermelde activiteiten.

Beloningsbeleid

Omdat wij een ANBI stichting willen zijn, worden de bestuurders niet betaald voor hun werk. Zij doen hun werk vrijwillig. Zij kunnen wel gemaakte onkosten declareren. De vergoedingen of declaraties worden aan het eind van het jaar zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.

Er is een mogelijkheid om mensen die voor de stichting bepaalde doelstellingen realiseren te ondersteunen door middel van een gift.

Activiteiten

De activiteiten bestaan vooral uit het evangelie aan de mensen delen op de straat. Ook willen wij in de toekomst projecten op gaan zetten. Voor alle activiteiten die worden ondernomen door de stichting kunt u op de site de nieuwsberichten lezen.

Financiële verantwoording

De stichting is per 05-10-2017 weer actief en zal de meldingen van financiële activiteiten bekendmaken via de website.

GetSaved is een stichting die, sinds de oprichting in 2004, volledig draait op vrijwilligers uit het land. We gaan de straat op twee aan twee, zoals het in de bijbel staat. De een praat en de ander bid voor het gesprek. Ook kan men de mensen uitnodigen in de bus, om onder het genot van een bak koffie/thee een gesprek aangaan. Na een goed gesprek zal er foldermateriaal of een bijbel mee gegeven worden.

Nieuws
30 augustus 2019
Evenementen
 • Geen evenementen